Christian Haugan

Mitt navn er Christian Haugan, og jeg er fører for tolleren Astro. Vi har fra før tolleren Sprocket som føres av Hanne. Vi er medlemmer i Norsk Retrieverklubb avd Oslo og Drammens Brukshundklubb (DBHK). Jeg har vært medlem av lydighetskomiteen i DBHK siden høsten 2010 og leder av komiteen og styremedlem i klubben siden sommeren 2012. Vi trener også en del jakt sammen med Østlandstollerene.

Ellers jobber jeg som systemutvikler i Norconsult Informasjonssystemer AS (NOIS) hvor jeg utvikler systemer innen kostnads/prosjektstyring samt drift og vedlikehold.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar