fredag 12. juli 2013

Sporkurs, dag 5I dag har vi gått to spor. Det første sporet skulle ha umerkede pinner, være forholdsvis langt og ha en liggetid på over 30min. Det viste seg at sporet fikk en liggetid på ca 1time, var nærmere 500m langt og hadde mange «små vinkler» som ikke var merkede i tillegg til de ordinære vinklene som var merket. Astro tok sporet overraskende bra, tross den langeliggetiden. Det var kun i en av de merkede vinklene hvor han gikk for langt og mistet sporet. Her ble Astro frustrert og hadde antydning til piping. Jeg gav han nok med tid og line til at han skulle finne tilbake til sporet, men måtte tilslutt hjelpe han tilbake til der hvor jeg stod, slik at han fant sporet igjen. Instruktøren vår, Elisabeth Østbakken mente at dette var pga den litt for lange liggetiden til sporet. Men når han fant sporet igjen gikk det bra videre. Astro fikk ytterligere motivasjon når han fant neste sporpinne. Da var alt bra igjen :) Resultatet var at han fant alle sporpinnene, til tross for det ene sportapet.

Siden han nå ser ut til å finne sporpinnene greit, og siden han slet litt med den ene vinkelen, ville vi gi han et kortere og yngre spor som andrespor. For at jeg skal bli bedre til å lese Astro i vinklene, valgte vi å ikke merke vinklene heller i dette sporet. Vi merket altså kun start og slutt på sporet. Starten på sporet gikk bra, men sporet gikk i langs et lite vann, og det var tydeligvis mange dyretråkk ned mot dette vannet. Ett av disse dyretråkkene satte Astro ut litt, og han måtte ha litt tid før han hentet seg selv inn igjen. Men han klarte det uten hjelp. Den neste utfordringen var når sporet krysset en liten sti. Sporlegger Elisabeth hadde laget en liten strek på stien med skoen sin for å vise hvor hun hadde krysset stien. Astro snuset veldig på denne streken, og begynte å sirkle rundt dette stedet. Men først når han gikk langt nok ut på andre siden av stien fant han sporet igjen, og kunne fortsette. Astro klarte dermed, til tross for problemene med dyretråkk og kryssende sti, alle 3 sporpinnene.

I morgen skal vi jobbe mer med kryssing av stier.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar